Очищення водойми

Чому потрібно відновлювати водойми?

Водойми займають доволі велику частину нашого ландшафту, а їх стан як екологічних систем та ресурсів відіграє надзвичайно важливу роль для людей. Як правило, озера, ставки та інші водойми є головними рекреаційними пам’ятками для українців. Спортивне рибальство, плавання та катання на човнах – дуже популярні заняття для відпочинку, а нерухомість на берегах водойм зазвичай має високу вартість.

Річка Ворскла

Також водойми використовуються як запаси питної води.

Водойми можуть використовуватися людьми й з комерційною метою: розведення риби, транспортування, зрошення, промислове водопостачання та водовідведення для стічних вод.

Окрім господарського й рекреаційного значення, водойми мають надзвичайно важливу екологічну цінність, адже вони впливають і на мікроклімат і на стан навколишнього середовища.

Тернопільський став

Річки, ставки та озера зберігають воду, тим самим допомагаючи регулювати рівень ґрунтових вод; вони підживлюють водоносні горизонти підземних вод; стримують помірні посухи.

Також водойми є природним середовищем для проживання водних і напівводних рослин і тварин, які, у свою чергу, забезпечують їжею багатьох наземних тварин; і вони додають різноманітності ландшафту.

Активне використання водойм призводить до їх забруднення та порушення усталених екосистем.

Відновлення водойм, їх очищення – відносно недавня ідея.

При цьому існує кулька підходів до такої діяльності:

1. Поліпшення умов у спеціально призначеній водоймі для рибальства, водопостачання чи відпочинку. Фактично, ідеться про зниження впливу негативних факторів при веденні господарської діяльності на водоймі.

2. Повернення водойми до первісного стану, що має на меті відновлення екологічних властивостей озера.

Річка Снов

Для довгострокового відновлення водойми важливо контролювати джерело її забруднення.

У разі виникнення евтрофікації водойми, відбувається зменшення концентрації поживних речовин, особливо фосфору. У деяких випадках це також може означати, що необхідно знизити навантаження мулу та органічних речовин на водойму.

Також важливо контролювати зрушення в біоті, зникнення середовища проживання для живих істот, фізичні зміни донних відкладень та гідрологію водойми.

Досить часто просте усунення навантажень може бути недостатнім для поліпшення якості води та структури екосистем. Саме тому необхідно використовувати методи відновлення водойми.