Властивості активованого вугілля

Strongly basic anion exchanger A520E
Сильноосновний аніоніт А520Е
24.04.2021
The history of the use of activated carbon
Історія появи активованого вугілля
26.04.2021

Основні властивості

Гранулометричний розмір (гранулометрія)

Розмір основної частини гранул вугілля. Вимірюється в мм або mesh USS/ mesh ВSS (американські або англійські меші).

Насипна щільність

Щільність спеціально підготовленого навішування, під цим терміном мають на увазі масу матеріалу, що заповнює одиницю об’єму під дією власної ваги. Вимірюється в грамах на см. куб.(г/см3).

Площа поверхні

Площа поверхні твердого тіла віднесена до його маси. Вимірюється в квадратних метрах до граму вугілля (м2/г).

Твердість (міцність)

Усі виробники та споживачі активованого вугілля користуються значно відмінними одна від одної методиками визначення міцності. Більшість методик засновані на наступному принципі: проба активованого вугілля піддається дії механічного навантаження, а мірою міцності є кількість, що утворюється при руйнуванні вугілля найменшої фракції або подрібнення середнього розміру. За міру міцності приймають кількість не зруйнованого вугілля у %.

Вологість

Кількість вологи, що міститься у вугіллі. Вимірюється у %.

Зольність

Кількість золи (інколи приймається тільки розчинна у воді ) в активованому вугіллі. Вимірюється у %.

рН водного витягу

Значення рН водного розчину після кип’ятіння в ньому навішування активованого вугілля.

Захисна дія

Вимірювання часу адсорбції вугіллям певного газу до початку пропускання мінімальних концентрацій газу шаром активованого вугілля. Цей тест застосовують для вугілля, що використовується для очищення повітря. Частіше всього вугілля тестується по бензолу або чотирихлористому вуглецю.

Адсорбційні характеристики

СТС адсорбція

Абсорбція по чотирьоххлористим вуглецем – через об’єм активованого вугілля пропускають чотириххлористий вуглець, насичення відбувається до постійної маси, далі отримують кількість адсорбційного пару, віднесену до навішування вугілля у % (в/в).

Йодний індекс

Адсорбція йоду, йодне число – кількість йоду в мг, яка може адсорбувати 1 грам активованого вугілля, в порошковій формі з розбавленого водного розчину. Вимірюється в мг/г.

Адсорбція по метиленовому синьому

Кількість міліграмів метиленового синього, що поглинається одним грамом активованого вугілля з водного розчину. Вимірюється в мг/г.

Знебарвлення меляси

Мелясове число або індекс, показник по мелясі – кількість активованого вугілля в мг необхідне для 50%-го знебарвлення стандартного розчину меляси («стандартний» розчин, що досить важко приготувати).