ЕМ технологія

Effective microorganisms (EM)
ЕМ препарати
11.01.2021
Biostimulator of growth "Baikal EM-1" for the closed ground
Байкал ЕМ-1-У для закритого грунту
11.01.2021

Застосування ефективних мікроорганізмів

Застосування ефективних мікроорганізмів, так звана ЕМ технологія землеробства, перетворює ґрунти будь-якого типу в хороші орні землі, здатні давати врожай в рази більший, ніж при традиційному способі ведення сільського господарства, причому без використання отрутохімікатів і штучних добрив.
Ефективні мікроорганізми, або ЕМ – це змішані культури корисних мікроорганізмів з переважанням фотосинтезуючих, молочнокислих бактерій і дріжджових грибків. Це стійке співтовариство аеробних і анаеробних видів, в якому продукти життєдіяльності одних мікроорганізмів стають їжею для інших.

ЕМ технології

 

При внесенні в ґрунт ЕМ адаптуються до нового середовища, розмножуються і починають інтенсивно переробляти органіку в гумус, насичуючи ґрунт усіма необхідними рослинам поживними речовинами і очищаючи його від забруднень, залишків хімічних добрив і отрутохімікатів.
ЕМ-культури не містять генетично змінених мікроорганізмів. ЕМ складені зі змішаних культур мікроорганізмів, які є в природному середовищі у всьому світі. Авторам препарату вдалося з’єднати в одну біокультуру велику групу мікроорганізмів, яка співіснує в режимі активного взаємообміну джерелами живлення.

Групи ефективних мікроорганізмів:

Молочнокислі бактерії

Пригнічують ріст і розмноження патогенної мікрофлори при цьому не завдаючи шкоди корисним бактеріям; прискорюють розкладання органіки.

Дріжджі

Синтезують корисні для росту рослин речовини з амінокислот і цукрів, які продукуються іншими бактеріями і корінням рослин. Біологічно активні речовини, такі як гормони і ферменти, вироблені дріжджами, стимулюють ріст коренів. Крім того в результаті бродильних процесів, здійснюваних дріжджами, відбувається природне розпушення ґрунту і поліпшення його структури.

Гриби

Утворюють розгалужений міцелій, який густо переплітає масу органічних залишків в ґрунті. Гриби розкладають у ґрунті органічні речовини, продукуючи етиловий спирт, складні ефіри і антибіотичні речовини. Вони нейтралізують запахи і запобігають зараженню ґрунту шкідливими комахами та їх личинками.

Азотфаксуючі мікроорганізми

Переводять атмосферний азот і закріплюють його у вигляді азотних з’єднань, створюючи таким чином запаси азоту в ґрунті. Крім того, синтезують і виділяють у ґрунт різні вітаміни і біостимулятори росту.

Фотосинтезуючі бактерії

Синтезують з кореневих виділень рослин, органічних залишків і навіть шкідливих газів такі корисні речовини, як амінокислоти, нуклеїнові кислоти, біологічно активні речовини і цукри; сприяють розвитку і росту рослин.

Актиноміцети

Розгалужені бактерії, що належать типу Actinobacteria. Роль актиноміцетів у ґрунтоутворюючому процесі полягає в тому, що вони добре розкладають органічну речовину ґрунту, особливо такі важкорозчинні сполуки, як клітковина, лігніни, парафіни та віск. Актиноміцети синтезують антибіотичні речовини, які пригнічують ріст і розвиток патогенних бактерій і грибів.

Взаємодія між бактеріями та рослинами

Взаємодія системи рослина-мікроорганізми відбувається в кілька етапів. На початку бактерії модифікують важкорозчинні сполуки ґрунту і рослина починає отримувати додаткове живлення. Потім починає зростати фізіологічна активність самої рослини – його коріння всмоктує поживні речовини більш інтенсивно. Це відбувається завдяки рослинному гормону, індолілоцтовій кислоті, яку виділяють бактерії.
Крім того, ґрунтові бактерії пригнічують ріст фітопатогенних мікроорганізмів, що також сприяє росту і розвитку рослин. В результаті рослина отримує таку кількість азоту, фосфору, калію та інших поживних речовин, що вплив ґрунтових мікроорганізмів можна порівняти з дією мінеральних добрив.
Позитивний вплив ЕМ-технології на такі показники ґрунту, як вологопроникність, повітряна аерація ґрунту, температурний режим і його механічний склад є добре вивченим. Збільшення кількості повітря в ґрунті досягається підвищенням його пористості і призводить до кращої вологопроникності. А пористість ґрунту залежить від його механічного складу, від кореневої системи вирощуваних культур і від наявності земляних черв’яків. Препарат «Байкал ЕМ-1-У» сприятливо впливає на всі ці показники, які тісно взаємопов’язані між собою.